top of page

Forskning viser at ca. hvert 5. menneske er mere sensitivt end resten, og psykologen Elaine Aron og andre psykologer har studeret, beskrevet og udbredt dette såkaldte HSP-fænomen (Hyper Sensitive Personality) de sidste 20 år. Derfor er vi begyndt at få mere viden og erfaring med at forholde os til udfordringerne og gaverne ved det særligt sensitive sind.

 

Hvert menneske er unikt, men kendetegn ved denne personlighedstype er, at de har meget følsomme antenner. De opfanger mange signaler og forskellige sanse-input fra omgivelserne. Og bruger meget energi på at bearbejde alle disse input. De særligt sensitives nervesystem bearbejder synsindtryk, lugte, lyde, smage, kradsende tøj, stemningen, forandringer… og lige pludselig er systemet overbelastet.

 

Snarere end at dømme et barn ” helt utidigt” kan det være mere hjælpsomt at overveje, om barnet er overstimuleret. Barnet reagerer på over-stimuleringer ved at blive meget ked af det eller meget vred og i protest, eller reagerer ved at få ondt i hovedet, maven eller udvikler symptomer som ørepine, selvom lægen ikke kan se nogen infektion.

 

Det moderne familieliv er travlt, både hverdage og weekender byder på stramme programmer, og de særligt sensitive med de følsomme antenner bliver derfor tit overstimuleret. 

Kender du det?


Har du fornemmelsen af, at du er lidt mere følsom end så mange andre? Har du brug for lidt mere tid til at tænke, gruble og analysere, inden du siger noget eller træffer beslutninger? Bliver du nødt til at have lidt fred og ro efter at have været sammen med mange? Bryder du dig ikke om, at alle kigger på dig, når du skal fortælle noget? Tvivler du ofte på, om du er god nok? Bliver du utilpas, når folk omkring dig diskuterer i munden på hinanden? Bliver du påvirket meget af andres humør? Bliver du følelsesmæssigt berørt af kunst (fx billeder eller musik)? Er der tit tøj, der kradser? Opfatter andre mennesker dig som ”pivet”, meget sart eller genert? Bryder du dig ikke om voldelige film/serier? Anstrenger du dig for at planlægge din tid og sørge for ikke at begå fejl? Bliver du meget nervøs, når du skal konkurrere eller til prøve eller ved at folk kigger? Lægger du meget mærke til andre og er ret bekymret for, hvad de tænker?

Hvis du nikker til en del af disse spørgsmål, så vil jeg gerne hjælpe dig med at lære mere om dig selv og lære at nyde sensitiviteten og mildne stressen.

Pige og kat

Er du robust og tåler alt slags stemnings-vejr, eller bliver du let overstimuleret og har brug for at genoplade i fred?

overdimensionerede Mode

Hvis du er særligt sensitiv, vil du have tendens til at sammenligne dig meget med andre mennesker. Ofte med det udfald, at du vurderer de andre til at være meget mere udholdende, robuste, bedre og mere "normale" end dig. Følelsen af at være forkert optræder jævnligt. Og det er da også imponerende og respektvækkende, som nogle mennesker kan (indsæt selv, hvad der imponerer dig).  Mennesker er forskellige, heldigvis. Som særligt sensitiv er man meget påvirkelig af sine omgivelser, på ondt og godt.

Terapi med "Regnbue-metoden"

Særligt god til sensitive børn. Måske har du også erfaret, at vi kan fungere rigtigt dårligt, hvis følelsesmæssigt stærke oplevelser ”larmer” og advarer i vores indre. Det er denne terapis formål at hjælpe med at stilne disse larmende, blinkende advarselslamper og give barnet overskud til og fornyet mod på at klare hverdagen.

 

Terapien kan sammenlignes lidt med det, computeren har brug for en gang i mellem, når den ikke kører optimalt: der skal ryddes lidt op og ordnes i mapper, der skal måske en opgradering på softwaren, og installeres et bedre virusprogram. Barnet/mennesket er selvfølgelig endnu mere kompliceret end en computer, vi har jo følelser og en fri vilje, men underbevidstheden har stor betydning, og den kan på mange måder minde om computeren.

 

Ved hjælp af hypnoterapi kan vi få berøring med de lagrede oplevelser og følelser, der har fået barnet i en stresstilstand eller protest-adfærd, og vi får mulighed for at om-programmere den ubehagelige erindring til en ny følelse af, at ”sindet klarer det”. Jeg anvender en metode, der kaldes Regnbue-metoden, og den er udviklet af Anja Merrild/Sensitive Academy.

bottom of page